Paper IDTitleAuthorsTopicSubmission DateStatus
1Göç ve Çocuk: Suriyeli Refakatsiz Göçmen Çocukların Türkiye’deki DurumuYrd. Doç. Dr. Fatih KahramanSociology15.5.2017 16:01:52Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
2Engellilerin İstihdam Sorunlarının Aşılmasında Mesleki Eğitimin ÖnemiYrd. Doç. Dr. SANEM BERKÜNPolitical Science15.5.2017 17:08:56Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
3SUSTAINABILITY OF “URBAN IDENTITY” IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE ENVIRONMENTDr. DEMET GÜLHANPolitical Science15.5.2017 21:18:50Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
6AİDİYET ALANI OLARAK VATAN KAVRAMININ OSMANLI DÜŞÜNCESİNDE YERİ AYŞE GÜHER GÜLAÇARHistory16.5.2017 00:21:10Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
7Digital Caricatures As Advertising Tool: YTU Technology Transfer Office and NNZ Web Site SamplesArş. Gör. Bahadir UcanCommunication sciences17.5.2017 11:56:37Accepted for oral presentation with revision/Sunum için Kabul Edildi (Düzeltme ile)
8TÜRKİYE'DE ARAP DİLİ ve BELAĞATI ANABİLİM DALLARINDA ENDÜLÜS KONULU ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEMEDoç. Dr. Murat SULALinguistics18.5.2017 13:41:52Accepted for oral presentation with revision/Sunum için Kabul Edildi (Düzeltme ile)
10Roger Garaudy’in Tevhid Tasavvuru Yrd. Doç. Dr. Murat AkınTheology18.5.2017 16:02:50Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
11Bir Âdâbu’s-sûfiyye Müellifi Olarak İbnü’l-Arabî ve el-Emru’l-muhkem’i Arş. Gör. Kübra Betül BaydarTheology19.5.2017 11:36:41Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
12Halife Ömer Döneminde Farklı Din Mensuplarıyla Birlikte Yaşamanın Sosyal İlkeleriProf. Dr. Hayri ERTENSociology19.5.2017 15:39:41Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
13MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ’NİN DÜŞÜNCESİNDE İNSANIN BENLİK YOLCULUĞUProf. Dr. Nurten GökalpPhilosophy22.5.2017 11:39:51Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
15İbni Haldun Sosyal Teorinin Neresinde?Prof. Dr. Ergün YıldırımSociology22.5.2017 18:12:37Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
16ORTA ASYA MİTİDr. canan olpak koçLiterature23.5.2017 00:22:35Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
17EDEBİYAT UYARLAMALARI VE BİR UYARLAMA ÖRNEĞİ OLARAK Dr. canan olpak koçLiterature23.5.2017 00:24:35Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
18KARACAOĞLAN VE SEYHAN ERÖZÇELİK ŞİİRİNDE SAPMALARIN TESPİTİ KARŞILAŞTIRILMASIDr. canan olpak koçLiterature23.5.2017 00:26:25Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
19MODERNLEŞMENİN AİLE YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİYrd. Doç. Dr. Salih AYBEYSocial Science23.5.2017 00:50:09Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
32Arketipsel Sembolizm Bağlamında Gelibolulu Mustafa Ali'nin Mihr ü Mah Mesnevisine Bir DeğerlendirmeArş. Gör. Necmiye Özbek Arslan Literature24.5.2017 15:49:51Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
33SUSTAINABLE UNIVERSITY CAMPUSES: A CASE STUDY OF ANKARA UNIVERSITY GÖLBAŞI CAMPUS Ayça SancarEducational Sciences25.5.2017 12:29:02Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
34TEK EBEVEYNLİ AİLELER: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİYrd. Doç. Dr. Aysel GÜNİNDİ ERSÖZSociology25.5.2017 14:20:12Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
35AVRUPA’YA GÖÇÜN TÜRKİYE’DEKİ SOSYO-KÜLTÜREL VE DİNİ ‎HAYATA YANSIMALARI (Bozova Örneği)‎Arş. Gör. Ahmet AktaşSociology26.5.2017 14:51:59Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
36طمس الهوية الاسلامية لمسلمي مقاطعة لوشيرا " 1224 – 1300م " The Islamic identity's extirpation of the Muslims of LuceraProf. Dr. إيمان عبد التواب خلاويHistory26.5.2017 16:41:40Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
38جرائم الحرب فى مدينة يابرة 301-315هـ/914-925م. War crimes in the city of Yabra 301-315 AH / 914-925.Prof. Dr. شيماء عبد الحميد البناHistory26.5.2017 18:19:59Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
39BALKANLAR’IN İSLAMLAŞMASINDA OSMANLI DEVLETİ’NİN UYGULADIĞI FETİH VE HOŞGÖRÜ POLİTİKASININ ÖNEMİYrd. Doç. Dr. Sabri Can SannavHistory27.5.2017 00:47:01Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
42Hitit Tarım Ekonomisi’nde NAM.RA’ların Yeri ve Önemi Şükrü ÜNARHistory27.5.2017 20:03:35Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
43The Representation of Poverty and Wealthiness on Twitter Accounts of News PortalsArş. Gör. Dr. Berna Berkman KöselerliCommunication sciences28.5.2017 15:33:02Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
44OSMANLI DEVLETİ’NDE PARA VAKIFLARININ MEŞRULUĞU TARTIŞMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMEYrd. Doç. Dr. Sabri Can SannavHistory28.5.2017 16:00:48Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
48تأثير الثقافة الفارسية في آثار عبدالوهاب البياتيDr. Bassam Ali RababahAnthropology29.5.2017 12:17:00Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
53İşlem Maliyetleri Ekonomik Büyüme İlişkisiDoç. Dr. Cemil Serhat AKINAnthropology30.5.2017 09:43:59Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
63FARKLI BİR ÂŞIK PAŞA PORTRESİ: AMASYA TARİHİ MÜELLİFİNE GÖRE ÂŞIK PAŞAProf. Dr. Mehmet Fatih KöksalLiterature31.5.2017 01:19:41Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
70BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA OSMANLI DEVLETİ'NİN KUZEY AFRİKA’DAKİ ASKERİ FAALİYETLERİ VE POLİTİKALARI.Dr. F.Rezzan ÜNALPHistory31.5.2017 21:14:31Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
73KİMLİK OLUŞUMU SÜRECİNDE ÖRGÜT VE ÖRGÜTLENMENİN YERİ Doç. Dr. sibel akgünSocial Science1.6.2017 01:38:14Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
77FROM THE PAST TO PRESENT, EVOLUATION OF LOGO: APPLE, SHELL & COCA COLA CASESArş. Gör. Dr. Gonca UncuCommunication sciences1.6.2017 12:41:15Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
78THE IMPORTANCE OF TALE AS A COMMUNICATION TOOL IN THE PROCESS OF CHILDREN’S SOCIALIZATION: LITTLE RED RIDING HOOD CASEArş. Gör. Dr. Gonca UncuCommunication sciences1.6.2017 12:45:30Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
79NEEDS FOR RELIGIOUS EDUCATION IN CONTEXT OF COMMUNICATION: A CASE OF TURKISH COMMUNITY IN AMERICAYrd. Doç. Dr. BANU GÜRERTheology1.6.2017 13:05:56Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
81Sınıfsal Bir Farklılığın Romanı Olarak Yarın Yarın Yrd. Doç. Dr. Nilüfer İLHANLiterature1.6.2017 15:11:21Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
82Miniature Art in the Ottoman EraArş. Gör. Mustafa Yasin BaşçetinHistory1.6.2017 20:12:57Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
86Karabük ve Yöresi Ağızlarını Diyalektolojik HaritasıProf. Dr. Mehmet Dursun ERDEMLinguistics2.6.2017 02:41:23Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
88 PHILIPPE CLAUDEL’İN LA PETITE FILLE DE MONSIEUR LINH ADLI ROMANINDA ANLATI YERLEMLERİProf. Dr. Ayten ERLiterature2.6.2017 15:01:53Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
94DEĞER AKTARIMI VE TÜRKÇE EĞİTİMİ AÇISINDAN NABİZADE NAZIM’IN MİNİ MİNİ MEKTEPLİ İSİMLİ ESERİ Mehmet Burak ÇakınEducational Sciences3.6.2017 00:23:24Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
97التطور الدلالي نتيجة طبيعية أم تطور مقصودYrd. Doç. Dr. AHMED ALDYABLinguistics4.6.2017 23:11:21Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
98المنهج الوصفي ودوره في تطوير علم اللغةYrd. Doç. Dr. AHMED ALDYABLinguistics4.6.2017 23:14:38Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
99Suriye’den Türkiye’ye Göç ve Yaşlı SığınmacılarProf. Dr. Ayşe CanatanSociology5.6.2017 10:30:11Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
107YENİ HİTİT 1 YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DERS KİTABININ DİL BİLGİSİ KONULARININ AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİDoç. Dr. MESUT GÜNAnthropology6.6.2017 13:16:56Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
109Bir Eylem Olarak Tevhid İnancıYrd. Doç. Dr. Murat AkınTheology6.6.2017 13:27:07Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
112MODERN SANAT VE HAT SANATIDr. fatih camPhilosophy6.6.2017 17:44:42Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
113MEMLÜKLER DÖNEMİNDE KÂRİMÎ TÜCCARLARININ ULUSLAR ARASI TİCARETTEKİ YERİ VE ÖNEMİYrd. Doç. Dr. Bahattin KeleşHistory6.6.2017 19:15:40Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
114Tek Ateşten Gömlek, İki Ayrı Coğrafya: Ateşten Gömlek ve Zeynep Romanlarında Vatanın Temsili Olarak KadınDoç. Dr. Betül Mutlu-ÖzçelebiLiterature6.6.2017 23:25:50Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
116Endülüs’te Felsefî Gelişmeyi Engelleyen Faktörlerden Fukaha SultasıYrd. Doç. Dr. Ahmet BozyiğitPhilosophy7.6.2017 12:04:31Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
120AİLEDE KIZ VE ERKEK ÇOCUĞA ATFEDİLEN CİNSİYET ROLLERİNİN YARATICI DRAMA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Metehan ÇelikEducational Sciences7.6.2017 22:58:51Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
124ANDRE ANTOINE VE DARÜLBEDAYİ’NİN KURULUŞUProf. Dr. Ayten ERLiterature8.6.2017 12:36:32Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
125Kurtubi Tefsirinde İşari /Tasavvufi Yorumlar Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜLTheology8.6.2017 14:13:58Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
126TOPLUMSAL DEĞİŞİMİ ANLAMADA FELSEFENİN ROLÜ: ETİĞİ YENİDEN DÜŞÜNME İMKÂNI ÜZERİNE BİR DENEMEArş. Gör. DERYA AYBAKAN SALIYAPhilosophy8.6.2017 14:33:47Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
128GIRNÂTALI İBN CÜZEY’İN MUAKKADDİMESİ’NDE TEFSİR USÛLÜ VE ‘ULÛMU’L-KUR’ÂNYrd. Doç. Dr. Mehmet BAĞIŞTheology9.6.2017 11:17:45Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
130Süryaniler Tarafından Yazılmış Tarih Kaynakların Türkiye’deki İslam Tarihi Araştırmaları Açısından Önemi ve Türkçeye Çevirisi MeselesiYrd. Doç. Dr. Ahmet Yasin TomakinHistory9.6.2017 16:08:29Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
131Resuloğlu; A Hatti Settlement and Cemetery in the Delice River ValleyArş. Gör. Aslı ÜnarArchaeology10.6.2017 21:37:19Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
132الترجمة بين السياق والدلالةYrd. Doç. Dr. AHMED ALDYABLinguistics10.6.2017 22:40:13Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
133العامل البيولوجي والتطور اللغوي عند الطفلYrd. Doç. Dr. AHMED ALDYABLinguistics10.6.2017 22:43:38Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
135SOSYAL MEDYA OLMASAYDI NE OLURDU? SOSYAL MEDYA BAĞIMLISI GENÇLERİN GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMAYrd. Doç. Dr. Ersin DikerCommunication sciences12.6.2017 11:51:47Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
137Osmanlı Son Dönem Âlimlerinden Ömer Ziyâeddin Dağıstânî Zeynep DağınıkHistory12.6.2017 12:21:51Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
138Almanca Öğretmen Adaylarının YouTube’daki Eğitsel Almanca Öğretim Videoları Hakkında GörüşleriProf. Dr. Sevinç Sakarya MadenEducational Sciences12.6.2017 13:49:03Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
141Türk Toplumunda Sıla-i Rahim Uygulamaları - Tokat ÖrneğiYrd. Doç. Dr. Selçuk KIRTEPESocial Science12.6.2017 15:01:00Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
142TÜRKÇEDEN ARAPÇAYA GEÇEN KELİME VE EKLERİN ARAPLARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE KATKISIDoç. Dr. MESUT GÜNEducational Sciences13.6.2017 13:05:44Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
143ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN ANNE KABUL-RED VE KONTROL ALGILARI İLE MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERProf. Dr. Filiz YurtalEducational Sciences13.6.2017 16:06:44Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
145TIBBİ UYGULAMALAR ÖZELİNDE VİCDANİ RETÖğr. Gör. Dr. Sibel Öner YalçınPhilosophy14.6.2017 14:47:20Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
146Endülüs’teki Birinci Büyük Fitnenin (1009-1030) Şiire YansımasıDoç. Dr. İbrahim ŞabanLiterature14.6.2017 15:39:00Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
147ENDÜLÜS ARAP EDEBİYATININ GELİŞMESİNDE KADIN ŞAİRLERİN ROLÜDoç. Dr. Ömer İshakoğluLiterature14.6.2017 19:32:10Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
148Edebi Eserlerde Sözcük Seçiminde Belirtselliğin Rolü ÜzerineDoç. Dr. Selma ElyıldırımLinguistics15.6.2017 13:35:08Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
150Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sınıf Ortamlarında Kod Değişimine Yönelik GözlemlerYrd. Doç. Dr. Elçin EsmerLinguistics15.6.2017 14:49:09Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
153DaF kompakt A1-B1 Almanca Ders Kitabında Alman Kültürünün Almanca Konuşulan Ülkelere (D-A-CH-L) Göre Aktarımı Okt. Nilüfer EpçeliEducational Sciences16.6.2017 15:12:42Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
155LEADERS AS CAUSES OF CULTURAL CONFLICTS: ARE THEY INSTRUMENTALLY RATIONAL ACTORS OR NOT? Yrd. Doç. Yurdagul Kilinc AdanaliPhilosophy17.6.2017 00:19:27Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
177SİYASİ MİZAH VE Y KUŞAĞIArş. Gör. Dr. öznur yaşarSociology19.6.2017 17:01:10Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
179HEURISTIC SOLUTIONS FOR THE TRAVELLING SALESMAN PROBLEM ON A SPHERICAL SURFACEYrd. Doç. Dr. Kenan KARAGÜLBusiness Administration20.6.2017 02:54:39Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
180ENDÜLÜSLÜ İBN-İ RÜŞD’ÜN DİN-FELSEFE TELİFİ: ARİSTOTELESÇİLİKDr. Murat Eren ÖzelPhilosophy20.6.2017 10:55:58Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
183İLKEL KABİLELERDE VE BAZI DİNLERDE ÜYELİĞE KABUL TÖRENİYrd. Doç. Dr. Necati SümerTheology20.6.2017 13:48:39Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
187TEFSİR-İ ÇERHÎ’NİN TÜRKÇE TERCÜMESİNDE KELİME KULLANMA PRENSİPLERİ Gulnoza SaidovaLinguistics20.6.2017 14:05:50Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
190RELATIONSHIP BETWEEN DEATH ANXIETY AND RELIGIOSITY IN ADULTHOOD,YETİŞKİNLERDE ÖLÜM KAYGISI VE DİNDARLIK İLİŞKİSİYrd. Doç. Dr. Nurten kımterPsychology20.6.2017 16:32:44Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
192Türkçedeki Burunsu Ünsüzlerin Akustik ÖzellikleriProf. Dr. Mehmet Akif KılıçLinguistics20.6.2017 19:52:28Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
194Kant’ın Eleştirel Felsefesi Bağlamında Felsefe-Din İlişkisiArş. Gör. Bekir AşçıPhilosophy20.6.2017 23:44:42Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
195İSLAM DÜŞÜNCESİNDE “ÖLÇÜLÜ VE DENGELİ OLMAK” BİR DEĞER OLARAK NASIL ELE ALINMIŞTIR?Yrd. Doç. Dr. Mehmet DemirtaşPhilosophy21.6.2017 04:18:17Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
199A Study on Speech Act Behaviour of Native English speakers and Turkish EFL learners: A Quantitative ApproachOkt. Bülent KaraşinikLinguistics21.6.2017 12:17:28Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
205Juan Goytisolo"nun Gözünden Batı'nın Öteki Algısına Dair DikkatlerYrd. Doç. Dr. Kübra Sari Seo LecoqLiterature21.6.2017 13:57:46Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
206Yaz Tatilinin İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Öğrenme Sürecine EtkileriÖğr. Gör. Güleser KorkmazerEducational Sciences21.6.2017 14:47:26Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
207KAZAKİSTANIN KENDİNE ÖZGÜ YÖNTEMLERİYLE DİNİ KURUM VE YAYINLARININ DENETİM İŞLEVİYrd. Doç. Dr. İlyas ERPAYTheology21.6.2017 15:51:54Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
208EVLİYA ÇELEBİ’NİN KALEMİNDEN KONYA’DA DİNÎ VE SOSYAL HAYATProf. Dr. DAVUT KILIÇHistory21.6.2017 16:07:40Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
209EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİNE GÖRE MISIR’DAKİ MEDRESE VE TEKKELERProf. Dr. DAVUT KILIÇHistory21.6.2017 16:09:04Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
210GÂÎ İLKE BAĞLAMINDA MÜDÂYENE AYETİNİN YORUMUProf. Dr. nasi aslanLaw21.6.2017 16:12:45Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
211 İSLAM HUKUKUNDA MAKÂSID/GÂÎ İLKE BAĞLAMINDA DOĞABİLECEK ZARARLI SONUÇLARIN DİKKATE ALINMASI ESASIProf. Dr. nasi aslanLaw21.6.2017 16:15:43Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
213HZ. PEYGAMBER'İN YAŞANTISINDA TASAVVUFÎ UNSURLARYrd. Doç. Dr. Mehmet Mansur GÖKCANTheology21.6.2017 16:55:51Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
214الاستعمال البلاغي للاسم والفعل في القرآنYrd. Doç. Dr. AHMED ALDYABLinguistics21.6.2017 23:34:48Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
215التعبير البلاغي وقيمته الفنية في القرآنYrd. Doç. Dr. AHMED ALDYABLinguistics21.6.2017 23:37:37Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
216ÇEVRE OLGUSU BAĞLAMINDA EVRENSEL DİNLER, FELSEFİ SİSTEMLER VE KİMİ İDEOLOJİLERİN ÇEVRE TELAKKİLERİ ÜZERİNEYrd. Doç. Dr. Mustafa KAYHANTheology22.6.2017 09:26:38Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
217İNSAN TELAKKİLERİ BAĞLAMINDA BÜYÜK DİNLER, FELSEFİ DÜŞÜNCELER VE BAZI İDEOLOJİLERİN İNSANA BAKIŞLARI ÜZERİNEYrd. Doç. Dr. Mustafa KAYHANTheology22.6.2017 09:29:59Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
218BARIŞ’IN İSLAM’IN TEMEL KAYNAKLARI VE İSLAM TARİHİ’NDEKİ YERİ ÜZERİNE BAZI MÜLAHAZALARDoç. Dr. Yasin YılmazTheology22.6.2017 11:18:51Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
219Kamusallığın Tesis Edildiği Bir Mekân Olarak Tiyatro SahnesiArş. Gör. Bekir AşçıPhilosophy22.6.2017 11:44:41Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
220TÜRK VE AFRİKALI ÖĞRENCİLERDE DARBE ALGISIYrd. Doç. Dr. Dilara UsluEducational Sciences22.6.2017 19:27:54Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
221DERLEME SÖZLÜĞÜNDE HASTALIK ADLARI VE HASTALIKLARLA İLGİLİ SÖZ VARLIĞIUzm. Mine KılıçLinguistics23.6.2017 01:26:44Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
230SOSYAL BİLİMLERDE MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ: ANTROPOLOJİ, ARKEOLOJİ VE GENETİKDr. evrim tekeliAnthropology24.6.2017 21:13:38Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
231وسطية القرآن كحاجة ملحّة لمشكلات الشبابYrd. Doç. Dr. AHMED ALDYABPhilosophy25.6.2017 00:07:01Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
232النكات البلاغية للأبنية الصرفية في القرآنYrd. Doç. Dr. AHMED ALDYABLinguistics25.6.2017 00:09:56Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
235GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE: KONUŞAN İSKELETLERDr. evrim tekeliAnthropology25.6.2017 20:07:39Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
236ON THE PERCEPTION AND RECEIVING TECHNIQUES OF DIFFERENT/OTHER -How does Islam See The Other? -Prof. Dr. Mehmet EvkuranTheology26.6.2017 00:56:17Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
238Mevlânâ İsâ’nın Câmi’u’l- Meknûnât İsimli Manzum Tarih Eserinde Nûr-ı Muhammedî’nin İntikâli TelakkîsiArş. Gör. humeyra mermerTheology26.6.2017 13:35:56Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
244THE USA AND THE MARSHALL AID AS CRITICIZED IN AMERİKAN SARGISI (AMERICAN BANDAGE) BY FAKIR BAYKURTYrd. Doç. Dr. Figun DinçerPhilology27.6.2017 21:47:33Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
245FUZÛLÎ’NİN YAYIMLANMAMIŞ ŞİİRLERİ (İKİ GAZEL) / THE UNPUBLISHED POETRY OF FUZÛLΗTWO ODESProf. Dr. Beyhan KesikLiterature28.6.2017 09:16:14Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
246NAR ÜLKESİ/ENDÜLÜS'ÜN SON YILLARI ADLI ROMANDA FOLKLOR UNSURLARIYrd. Doç. Dr. Neşe IşıkLiterature28.6.2017 11:24:30Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
250İstahrî’de Magrib(Kuzey Afrika) BahsiProf. Dr. Murat AĞARIHistory28.6.2017 14:36:52Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
253Tezkirelerde Şair Mahlaslarının Üsluba EtkileriArş. Gör. Mustafa Yasin BaşçetinLiterature28.6.2017 20:20:20Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
256Bir Duygu Anıtı Yahut Ebu'l-Bekâ er-Rundî'nin Endülüs MersiyesiYrd. Doç. Dr. Yılmaz ÖKSÜZLiterature28.6.2017 23:48:00Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
261ANTİK YUNAN DENEYİMİ VE BATI FELSEFE GELENEĞİ IŞIĞINDA TİRANLIĞIN DOĞASI ÜZERİNE BİR İNCELEMEDr. Aylin Kılıç CepdibiPolitical Science29.6.2017 11:02:16Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
264ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE YÖNELİK BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ: BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİÖğr. Gör. Laçin AKYILInternational Relations29.6.2017 14:42:23Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
268İslam Kelamında Yokluk (Ma'dum)Yrd. Doç. Dr. Ahmet BardakTheology29.6.2017 21:36:12Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
271İSLAM SANATLARINDA SOYUT YAKLAŞIMLAR VE BATI RESMİNDEKİ YANSIMALARIYrd. Doç. ŞEMSEDDİN DAĞLIAnthropology29.6.2017 23:52:00Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
272islam yazı sanatında sürrealist eğilimlerYrd. Doç. ŞEMSEDDİN DAĞLIPhilosophy30.6.2017 00:23:52Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
273Sahne Tasarımı ve Diğer Sanat Dallarının İlişkisi(Güzel Sanatlar)Yrd. Doç. Dr. Melahat ÇevikCommunication sciences30.6.2017 10:37:50Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
275CUMHURİYET DÖNEMİ DİN POLİTİKALARININ BİREYİN DİN ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (1938-1950)Yrd. Doç. Dr. Zeynep ÖZCANPsychology30.6.2017 15:03:11Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
279Bir Eğitim Materyali Olarak Kukla Dilber ÇEŞMECİOĞLUEducational Sciences30.6.2017 16:03:34Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
280Balkanlardan Anadolu’ya Müslüman-Ortodoks/Osmanlı-Sırp İttifakı (1389-1402)Prof. Dr. Funda AcarHistory30.6.2017 17:04:33Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
282İBNİ HALDUN’U ‘MÜSLÜMAN MACHIAVELLI’ OLARAK OKUMANIN SAKINCALARI ÜZERİNE -İbni Haldun Üzerine Yanlış Okumalar-Prof. Dr. Mehmet EvkuranPhilosophy30.6.2017 18:47:25Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
284KİTÂB-I MECMÛ-I TERCÜMÂN-I TÜRKÎ ve ACEMÎ VE MUGALÎ VE ALINTI SÖZCÜKLERArş. Gör. Ceren SELVİLinguistics30.6.2017 22:20:04Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
286ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKULDA GÜRÜLTÜ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: FRANSA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ Fatih GÜNEREducational Sciences1.7.2017 02:28:30Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
287FRANSA VE TÜRKİYE’DEKİ İLKOKULLARDA GÜRÜLTÜ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Fatih GÜNEREducational Sciences1.7.2017 02:49:16Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
288ORDADOĞU’DAKİ DARBELER - MISIR ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Serkan GÜNDOĞDUInternational Relations1.7.2017 16:16:50Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
289“Garip bir Tören”. Socio-linguistic comprehension processes and pragmatic awareness of Turkish learners at B2-C1 levels. A testing example of Greek-speaking students. KONSTANTINOS BILALISLinguistics1.7.2017 18:08:11Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
290İDEALİST FİLOZOF JOSIAH ROYCE’A GÖRE FELSEFENİN DİNÎ YÖNÜYrd. Doç. Dr. Mehmet DemirtaşPhilosophy1.7.2017 18:39:05Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
292ORTAK YÖNLER, FARKLILIKLAR ve İLİŞKİLER EKSENİNDE TÜRK CUMHURİYETLERİNDE DİN EĞİTİMİYrd. Doç. Dr. İlyas ERPAYTheology2.7.2017 02:22:42Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
295Impact of Tourists' Perceptions of Cultural Destination Competitiveness on Future Behavioral IntentionsYrd. Doç. Dr. Gülizar AKKUŞBusiness Administration3.7.2017 13:50:28Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
296Turkish ELT Students’ Views on British Culture – an Exploratory StudyYrd. Doç. Dr. Sezen Seymen Bilgin Linguistics3.7.2017 14:58:52Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
298Jean Echenoz’ un Romanlarında İçerik ve Teknik olarak Sinema ve Sinema Tutkusu Öğr. Gör. Dr. Tülin KARTAL GÜNGÖRLiterature3.7.2017 17:39:29Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
299İbn Arabi'de Ahlakın Din, Tasavvuf ve Nefs ile İlişkisi FAİK AYTEMİZTheology4.7.2017 14:00:02Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
300Az ve Çok Başarılı Okullardaki Öğrencilerin Fenne Yönelik Benlik Algısına Etkileyen Faktörlerin İncelenmesiYrd. Doç. Dr. Ömer AcarEducational Sciences4.7.2017 15:21:09Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
301Türkiye’de Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Gelişmeler ve SorunlarDoç. Dr. Cengiz ŞahinEducational Sciences4.7.2017 15:24:49Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
303Estudio comparativo de fórmulas sociales en manuales de español y turco Yrd. Doç. Dr. H. Sezgi SaraçEducational Sciences4.7.2017 17:47:34Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
308Sahne Tasarımı ve Diğer Sanat Dallarının İlişkisi( Güzel Sanatlar)Yrd. Doç. Dr. Melahat ÇevikCommunication sciences5.7.2017 11:57:12Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
311STRATEJİK HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ: 2011-2017 YILLARI ARASINDA YABANCI KAYNAKLI MAKALELERİN İNCELENMESİÖğr. Gör. İhsan TürkalCommunication sciences5.7.2017 13:34:24Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
313القيمة الإعرابية للقراءات وأثرها في التفسيرYrd. Doç. Dr. AHMED ALDYABTheology5.7.2017 17:50:49Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
314 الدلالة الإعرابية وأثرها في التفسير اللغويYrd. Doç. Dr. AHMED ALDYABTheology5.7.2017 17:54:12Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
315Triply Burdened Women in Alice Walker's The Color PurpleOkt. Gökçenaz GayretLiterature5.7.2017 21:16:02Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
316TÜRK MÛSİKÎSİNDE YAMAN DEDEYrd. Doç. Dr. Mustafa DemirciMusicology5.7.2017 21:25:34Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
320FEDERİCO GARCİA LORCA ŞİİRİNDE ENDÜLÜS ETKİSİ VE TAMARİT DİVANIYrd. Doç. Dr. ILKAY DEMIRKUREK AKANLiterature6.7.2017 08:40:43Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
322Türkiye'de Din ve Modernizm Arasında KadınYrd. Doç. Dr. Handan KarakayaSociology6.7.2017 11:12:47Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
324Çiftlerin Bağlanma Stilleriyle Karar Vermede Öz Saygı Düzeyleri ve Karar Verme Stillerinin KarşılaştırılmasıYrd. Doç. Dr. Oğuzhan ÇolakkadıoğluEducational Sciences6.7.2017 11:46:29Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
32717. Yüzyıldan Günümüze Türk Mezar Taşı Kitabelerinin Edebî ve Estetik Değerleri Doç. Dr. Mehmet SamsakçıLiterature6.7.2017 13:14:59Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
331Uygarlık Tarihi Dersinin Öğretmen Adaylarının Kültürel Aidiyet Durumlarına EtkisiYrd. Doç. Evren Şar İşbilenEducational Sciences6.7.2017 14:18:23Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
333ANTİK YUNAN’DA KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİYrd. Doç. Dr. Derya Çığır DikyolHistory6.7.2017 14:23:38Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
334Erkek Akademisyenlerin TV İzleme Eğilimleri: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği / TV Watching Habits of Male Academic Staff: The Sample of Afyon Kocatepe UniversityArş. Gör. Dr. Sena CoşkunCommunication sciences6.7.2017 14:56:49Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
337PİYANOYA BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA CARL CZERNY'NİN ETÜTLERİNİN LİTERATÜRDEKİ ÖNEMİYrd. Doç. Dr. Ayşe KaptanAnthropology6.7.2017 15:44:21Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
341TÜRKÇÜ BİR FİKİR DERGİSİ : "DOĞU"Arş. Gör. FARUK TEMELCommunication sciences7.7.2017 02:24:35Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
345Cibrîl Hadisi Doğrultusunda İman İslam ve İhsan (Sunulacak ikinci bildiri)Yrd. Doç. Dr. Mehmet Mansur GÖKCANTheology7.7.2017 12:20:40Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
346TELEVİZYONDAN YANSIYAN ŞİDDETE SİNEMANIN YAKLAŞIMIDoç. Dr. Filiz Erdemir GözeCommunication sciences7.7.2017 12:33:24Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
347SİNEMA – GERÇEKLİK İLİŞKİSİNİ TARİHİ FİLMLER EKSENİNDE TARTIŞMAKDoç. Dr. Filiz Erdemir GözeCommunication sciences7.7.2017 12:35:22Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
348Çin Aile İşletmelerinde Bir Sosyal Ağ Biçimi Olarak GuanxiArş. Gör. Semih ErgelenBusiness Administration7.7.2017 13:02:36Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
350Meslek Yüksekokullarındaki Mesleki Eğitimin DeğerlendirilmesiArş. Gör. Feyzi KaysiEducational Sciences7.7.2017 14:28:22Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
355The Effect of Brand Equity, Brand Experience and Brand Trust on Common Stock Preferences of Individual InvestorsYrd. Doç. Dr. taner sığındıBusiness Administration7.7.2017 16:44:02Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
357Şah Tahmasb Döneminde İran-Hindistan İlişkileriArş. Gör. Dr. Eralp ErdoğanHistory7.7.2017 21:49:03Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
358SQ4R Okuma Stratejisinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Farkındalık Becerisine EtkisiArş. Gör. funda amanvermezEducational Sciences7.7.2017 23:44:52Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
360Türkçe Öğretiminde Dil ve Kültür Aktarımı Aracı Olarak Edebi Metinlerin KullanımıArş. Gör. funda amanvermezEducational Sciences8.7.2017 00:58:56Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
369“How Greek students learning Turkish?” Interlanguage observations at the verbal construction learning process in A1 & A2 levels. Morpho-syntactical and pragmatic approaches in a comparative linguistic environment. MARIA KARASTAMATILinguistics9.7.2017 00:05:02Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
372THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES THAT IMPROVE CONCENTRATION SKILLS IN PRIMARY EDUCATION ON PERCEPTIONS AND ACHIEVEMENTS OF STUDENTS IN METHEMATICSYrd. Doç. Dr. Cemil İNANEducational Sciences10.7.2017 11:35:05Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
373THE EFFECT OF DEVELOPED COUNT STRIP MATERIAL ON METHEMATICAL ACHIEVEMENTS AND ATTITUDES OF STUDENTSYrd. Doç. Dr. Cemil İNANEducational Sciences10.7.2017 11:40:11Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
376Sınıf Öğretmeni Adayları Hayat Bilgisi Derslerinin Öğretimine Yönelik Neler Düşünüyor?Arş. Gör. Dr. Nur ÜtkürEducational Sciences10.7.2017 12:47:31Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
380‘‘ALEVİ/BEKTAŞÎ GELENEĞİNDE MUSAHİPLİK KURUMU (TOKAT TÜRKMEN ALEVİLERİ ÖRNEĞİYrd. Doç. Dr. Hasan CoşkunSociology10.7.2017 14:39:29Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
381 PSYCHOLOGICAL HEALTH AND HAPPINESS IN IBN HAZM’S SYSTEM OF THOUGHT-İBN HAZM’IN DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE PSİKOLOJİK SAĞLIK VE MUTLULUKYrd. Doç. Dr. Nurten kımterPsychology10.7.2017 15:14:56Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
383ALİ FUAT BAŞGİL'İN LAİKLİK ANLAYIŞIArş. Gör. Feyza YapıcıLaw10.7.2017 15:31:07Accepted for oral presentation with revision/Sunum için Kabul Edildi (Düzeltme ile)
384Tarihi Alanlarda Kullanılan Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Gülizar AKKUŞBusiness Administration10.7.2017 15:43:03Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
386The Intern (Stajyer) Filminin Tersine Mentorluk Açısından İncelenmesiArş. Gör. Samet ÖzdemirBusiness Administration10.7.2017 16:41:02Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
388PHILOSOPHY IS NOT DEAD: ON THE IMPORTANCE AND ESSENTIALITY OF PHILOSOPHY IN TODAY’S WORLDArş. Gör. Zeynep ÇetinPhilosophy10.7.2017 17:18:05Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
389Osmanlı Devleti'nde Süryani Kilisesi ve Süryanilerin İdaresiYrd. Doç. Dr. Ramazan Erhan GüllüHistory10.7.2017 17:31:35Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
394Kant Ödev Etik’i Üzerine Bir DenemeYrd. Doç. Dr. Ayşe EROĞLUPhilosophy11.7.2017 16:17:51Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
395OKULA UYUMUN GÖZ ARDI EDİLEN BOYUTU: OKUL, ÇOCUK İÇİN HAZIR MI? Fatih GÜNEREducational Sciences11.7.2017 20:44:40Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
396Nusayri Geleneğinde Tanrı TasavvuruArş. Gör. Dr. Hatice ArslanTheology11.7.2017 23:10:33Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
397PROFESYONEL OLMAYAN NEPOTİZM UYGULAMALARINDA, YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNDE VAR OLUP OLMADIĞINI TESPİT ETMEK VE BETİMLEMEK; TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ ÖRNEĞİ Nuri ÖRENBusiness Administration12.7.2017 08:31:54Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
399HADİS KÜLTÜRÜNDE ESTETİKYrd. Doç. Dr. Ali KarakaşSocial Science12.7.2017 10:06:30Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
406Bazı Alt Kategorileriyle Sosyal Sapma ve Dindarlıkla İlişkisi ÜzerineDoç. Dr. SEFER YAVUZTheology12.7.2017 14:05:21Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
407İSPANYOL YAZAR FEDERİCO GARCİA LORCA’NIN OYUNLARINDAN YOLA ÇIKILARAK UYARLANAN LORCA’NIN KADINLARI OYUNUNUN GÖRSEL ATMOSFERİNİN SAHNEYE YANSITILMASI Prof. Dr. selda kulluk yerdelenLiterature12.7.2017 14:58:14Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
409Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Derslerinde Kullandıkları Yöntem ve TekniklerYrd. Doç. Dr. Yasemin DeringölEducational Sciences12.7.2017 16:27:46Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
414HALİT ZİYA UŞAKLIGİL’İN FERHUNDE KALFA ADLI HİKÂYESİNDE BAĞDAŞIKLIK VE TUTARLILIK GÖRÜNÜMLERİDoç. Dr. KEZİBAN TEKŞAN Linguistics12.7.2017 23:29:13Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
415SUDAN VE CEZAYİR ÖRNEKLİĞİNDE MODERN ARAP TİYATROSUNUN KÜLTÜREL KİMLİĞE ETKİSİUzm. rahime kayhanLiterature12.7.2017 23:35:18Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
419Kureyş Süresi Bağlamında Allaha Kulluğun Psikolojik Ve Sosyal BoyutuYrd. Doç. Dr. Beşir ÇELİKTheology13.7.2017 11:42:03Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
424HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR’IN “ŞIPSEVDİ” ROMANINDA AHLÂK ANLATISIDoç. Dr. Ülkü Ayşe Oğuzhan BörekciLiterature13.7.2017 12:56:13Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
425AHMET MİTHAT’IN KALEMİNDEN “TÜKETİM” VE “YAŞAM TARZLARI”NIN ELEŞTİRİSİ: “FELATUN BEY İLE RAKIM EFENDİ”Doç. Dr. Ülkü Ayşe Oğuzhan BörekciLiterature13.7.2017 12:59:17Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
428Yerel Halkın Kültürel Mirası Korumaya Katılma Konusundaki Algı ve Tutumları: Erzincan-Kemaliye Sit Alanına Yönelik Bir AraştırmaYrd. Doç. Dr. Çetin AKKUŞBusiness Administration13.7.2017 14:40:34Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
429SOSYAL ÇALIŞMA PERSPEKTİFİNDE İNSAN İHTİYAÇLARI: ETİMOLOJİK TEMELDE TEMATİK BİR BAKIŞ Human Needs Within Social Work Perspective: A Thematic Outlook on the Etymological Basis İkbal İÇERSocial Science13.7.2017 15:26:33Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
430Türkiye Türkçesinde Yardımcı Fiiller Üzerine DeğerlendirmelerYrd. Doç. Dr. AHMET TURAN DOĞANPhilology13.7.2017 16:05:04Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
432BALKANLARDA YAŞANAN TRAJEDİ: YEDİNCİ BAYRAK Urumeli’den İzmir’eDoç. Dr. MESUT TEKŞANLiterature13.7.2017 17:22:33Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
435CITATION PRACTICES IN ACADEMIC DISCOURSE: A COMPARISON OF NATIVE SPEAKERS’ AND TURKISH SPEAKERS’ PhD AND MA THESES IN ENGLISH LANGUAGE EDUCATION MAJORSYrd. Doç. Dr. Fatma Şeyma DOĞANPhilology14.7.2017 08:04:57Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
439ABDÜLAZİZ DEBBAĞ VE EL-İBRİZ ADLI ESERİNDE HADİS ÖRNEKLERİYrd. Doç. Dr. Ali KarakaşAnthropology14.7.2017 10:07:00Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
440TOKATLI ALEVİ DEDELERİNİN ALEVİLİK VE BEKTAŞÎLİK ANLAYIŞINA SOSYOLOJİK BİR BAKIŞYrd. Doç. Dr. Hasan CoşkunSocial Science14.7.2017 12:16:30Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
442SINIRIN ESTETİK NESNELERİ: ŞANLIURFA’DA TARİHİ KAPI TOKMAKLARI VE HALKALARI Yrd. Doç. Dr. Yeliz SelviSocial Science14.7.2017 14:50:53Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
444ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SIĞINMACI BİREYLERLE İLGİLİ TUTUMLARIYrd. Doç. Dr. Bilgin VuralSociology14.7.2017 18:10:29Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
451Türk Edebiyatında Romanlar/ÇingenelerArş. Gör. Dr. Alparslan OymakLiterature15.7.2017 14:39:14Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
452KUR’ÂN’IN CEM EDİLMESİNDE HZ. ÖMER’İN ROLÜYrd. Doç. Dr. ENVER BAYRAMTheology15.7.2017 15:03:05Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
454TÜRK KÜLTÜRÜNDE NAZAR İNANCI VE ANADOLU NAZARLIKLARIDoç. Dr. Hacer Nurgül BegiçSociology15.7.2017 18:28:13Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
455BALIKESİR'DE KEÇECİLİK GELENEĞİNİ YAŞATAN BİR USTA; İDRİS ÇOBANDoç. Dr. Hacer Nurgül BegiçAnthropology15.7.2017 19:25:56Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
461Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilişsel Duygu Düzenleme Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesiDoç. Dr. Lütfü İLGAREducational Sciences16.7.2017 21:21:50Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
463Suriyeli Üniversite Öğrencilerinin Eğitim ve Uyum Sorunlarına İlişkin Genel Yaklaşımları (Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği)Yrd. Doç. Dr. Şengül İlgarEducational Sciences16.7.2017 23:43:26Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
467THE POSITION OF AGATHA CHRISTIE’S DETECTIVE STORIES IN TURKISH LITERARY POLYSYSTEM Esra Gül ÖzcanLiterature17.7.2017 08:11:22Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
468Deli Dumrul Öyküsünün ve Yedinci Mühür Sinema Filminin Çağrıştırdığı Ortak Tema: Ölümü Yenme DüşüncesiYrd. Doç. Dr. Necati SümerTheology17.7.2017 10:55:30Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
469HIRİSTİYANLIĞIN SEÇİLMİŞLİK DÜŞÜNCESİNE YAKLAŞIMIYrd. Doç. Dr. Muhammet YeşilyurtTheology17.7.2017 15:11:55Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
471Öğretmen adaylarının özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin incelenmesiYrd. Doç. Dr. gamze kırılmazkayaEducational Sciences17.7.2017 15:25:24Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
474BÜYÜME VE İŞSİZLİK İLİŞKİSİ; VAR MODELİ ANALİZİ esma TÜRLÜOĞLUEconomy17.7.2017 16:12:54Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
477GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN İHRACAT İŞLETMELERİNİN MARKA STRATEJİSİ İNŞASINDA ETKİLİ OLAN İŞLETMEYE İLİŞKİN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMAArş. Gör. Dr. Fatma Gül BilginerBusiness Administration17.7.2017 16:51:55Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
479 ENDÜLÜSÜN EMEVİLER DÖNEMİNDE ELE GEÇİRİLMESİ VE İSLAMİYETİN AVRUPAYA YAYILMASI Prof. Dr. Remziye OKKARHistory17.7.2017 16:52:13Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
480THE INVESTIGATION OF SPORTSPERSONSHIP BEHAVIOUR OF UNIVERSITY STUDENTSDoç. Dr. Sinan SARACLISocial Science17.7.2017 19:25:13Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
483ABDUSSELÂM EL-‘UCEYLÎ’NİN EL-HAC İSİMLİ HİKÂYESİNİN TEMATİK YÖNDEN İNCELENMESİUzm. rahime kayhanLiterature18.7.2017 13:52:16Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
484BULGARİSTANDAN TÜRKİYE’YE GERÇEKLEŞEN 1950-1951 GÖÇÜNÜN EDİRNE POSTASI GAZETESİNE YANSIMALARIArş. Gör. ERHAN VATANSEVERHistory18.7.2017 14:54:48Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
485BULGARİSTAN’DA YAYINLANAN AHALİ GAZETESİNDE TÜRK KURTULUŞ SAVAŞIArş. Gör. ERHAN VATANSEVERHistory18.7.2017 14:56:58Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
493Dinin İktisat Üzerindeki Rolü: Müslüman Ülkelerin Gelişmişliği Arş. Gör. Halil PeçePolitical Science18.7.2017 16:48:19Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
503Latin Harflerinin Halka Tanıtımında Gazetenin Rolü: Açıksöz Gazetesi ÖrneğiYrd. Doç. Dr. Yaşar ZorluCommunication sciences19.7.2017 02:09:26Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
505BİR DAHİNİN KURGUSAL YAŞAM ÖYKÜSÜ: NİKOLA TESLA’NIN ŞİMŞEKLER ROMANINDAKİ TRAJİK -İRONİK YANSIMALARI Öğr. Gör. Dr. Tülin KARTAL GÜNGÖRLiterature19.7.2017 02:14:58Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
506Küreselleşme Çağında Müslüman Toplumda Aile Sorunlarının Sosyolojik Analizi: Bölgesel özellikler (Azerbaycan Toplumu örneğine dayanarak)Doç. Dr. Yagut AliyevaSociology19.7.2017 07:45:16Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
507DEMOKRAT PARTİ DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ MUSTAFA SEZAİ DEMİRAY'IN YASSIADA'DA YARGILANMASIDoç. Dr. Zehra Aslan History19.7.2017 09:46:17Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
508Tarihi Bir Toplumsal Hareketin Anatomisi: İzmir’in İşgaline Karşı Başlatılan Protesto Mitingleri Doç. Dr. Gülcan IŞIKHistory19.7.2017 09:50:21Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
509Kamusal Alanın Kadın Aktörleri: Kurtuluş Savaşı Dönemi KadınlarıDoç. Dr. Gülcan IŞIKHistory19.7.2017 09:52:16Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
510ORTAOKUL 7.VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARI VE SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI Emine YALMANEducational Sciences19.7.2017 10:15:38Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
511Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin B2 Seviyesindeki Yazım YanlışlarıArş. Gör. Muhammet Raşit MEMİŞEducational Sciences19.7.2017 10:24:44Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
512İLÂHÎ DİNLERDE MEVLİD BENZERİ ESERLERYrd. Doç. Dr. AYŞE FARSAKOĞLU EROĞLULiterature19.7.2017 10:26:09Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
514LİSELİ SPORCULARDA ALGILANAN SOSYAL DESTEK ÜZERİNE BİR İNCELEMEYrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜMÜŞEducational Sciences19.7.2017 11:54:14Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
515Orta Gelir Tuzağı:Türkiye Örneği Gizem CENGİZEconomy19.7.2017 12:28:03Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
516ÇAĞDAŞ TEKNOLOJİNİN RESİM SANATINA ETKİLERİ: ESER ÜZERİNE İNCELEMEÖğr. Gör. SEDA PİŞKİNCommunication sciences19.7.2017 12:56:13Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
518TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİ SAĞLIK HARCAMALARININ KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİÖğr. Gör. EMİR HASAN ÖLMEZEconomy19.7.2017 13:09:03Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
521ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANINDA EPİGRAF Niye kullanılır? Ne sağlar?Doç. Dr. MESUT TEKŞANLiterature19.7.2017 14:36:37Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
525Anne-Babaların Çatışma Çözme Yöntemleri ile Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Akran İlişkileri Üzerindeki RolüÖğr. Gör. nuran ceren güzelEducational Sciences19.7.2017 15:05:44Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
526Eğitimin Yarattığı Dışsallıkların Ekonomi PolitiğiArş. Gör. Mustafa Mert AlabaşEconomy19.7.2017 15:14:56Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
532MARE HIRCANUM, BAHR-I HAZER, GULZUM DENGHIZ, BAHR GILAN, KASPISKOYE MORE: HISTORICAL MAPS OF THE CASPIAN SEA Yrd. Doç. Dr. Yasemin Nemlioğlu KocaGeography19.7.2017 20:12:31Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
533ADİL DÜNYA İNANCI, SÜREKLİ UMUT, POZİTİF VE NEGATİF DUYGU DURUMU VE SOSYAL DESTEĞİN YAŞAMDA ANLAMI YORDAMA GÜCÜYrd. Doç. Dr. Ahmet SapancıEducational Sciences19.7.2017 20:26:15Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
535BİR EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ KURUMU: REHBER-İ TEAVÜN CEMİYET-İ HAYRİYESİYrd. Doç. Dr. Yeliz UstaHistory19.7.2017 20:55:16Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
536ZİHİN HARİTALARININ MATEMATİK DERSLERİNDE KULLANIMINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİYrd. Doç. Dr. Yılmaz MUTLUEducational Sciences19.7.2017 22:11:40Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
538SINIF ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN ÇİZİLEN KESİRLER KONULU ZİHİN HARİTALARININ MATEMATİK ALAN BİLGİSİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİYrd. Doç. Dr. Yılmaz MUTLUEducational Sciences19.7.2017 23:12:45Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
540Günümüz Almanca Yabancı Dil Ders Kitaplarında Türkçede Bazen Edat, Bazen İlgeç, Bazen de Özsözcük Olarak Karşılık Bulan Almancadaki ‘Partikel’ Konusunun Öğretimi Üzerine Bir AraştırmaProf. Dr. Sevinç Sakarya MadenPhilology19.7.2017 23:25:53Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
543Evliya Çelebi’nin Gözünden Osmanlı Elçisi Kara Mehmed Paşa’nın Viyana’da Kabulü İle Osmanlı Elçi Kabullerine Dair Bir KıyaslamaArş. Gör. Mustafa CANHistory20.7.2017 00:04:21Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
544Sadrazam Şehla Ahmed Paşa Tarafından Avusturya, İspanya ve Fransa Elçilerine Verilen Ziyafetlerin Müfredat Defteri (H. Receb 1153 / M. Eylül-Ekim 1740)Arş. Gör. Mustafa CANHistory20.7.2017 00:07:03Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
545OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİYrd. Doç. Dr. 18063 bolatEducational Sciences20.7.2017 01:55:26Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
548Eğitim Fakültesinde Okuyan ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Özyetkinlik ve TutumlarıYrd. Doç. Dr. Hicran ÇETİN GÜNDÜZAnthropology20.7.2017 09:31:11Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
553DİN-SANAT İLİŞKİSİ ÜZERİNE PSİKOLOJİK BİR YAKLAŞIMDoç. Dr. ALİ KUŞATPsychology20.7.2017 11:55:32Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
555GİRİŞİMCİLİKTE BELİRSİZLİK VE GÜVENİN ROLÜ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMADoç. Dr. Cemil Serhat AKINEconomy20.7.2017 12:22:34Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
559ŞEMA VE FORMÜLLERİN GENEL DİLBİLİMİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI ÜZERİNEProf. Dr. KAMİL VELİLinguistics20.7.2017 13:23:12Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
562BOŞ ZAMAN YÖNETİMİ VE REKREASYON ALANI TERCİHİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİYrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜMÜŞEducational Sciences20.7.2017 14:25:22Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
566An Analysis of Güngör Dilmen’s The Ears of Midas and its Translation in Terms of Venuti’s Domestication and Foreignization TheoryArş. Gör. Ayşe Ece Derelioğlu ŞenLiterature20.7.2017 14:42:07Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
568İsrailî Bilgilerin Osmanlı Halk Kültüründeki YansımalarıProf. Dr. Hidayet AydarTheology20.7.2017 15:12:56Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
569KIŞ TURİZMİ KONAKLAMA ENDÜSTRİSİ BAĞLAMINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARININ FARKLILAŞMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMAYrd. Doç. Dr. Meryem AYBASBusiness Administration20.7.2017 15:51:51Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
573İLETİŞİM VE SANAT ÜZERİNE BİR BAKIŞYrd. Doç. Ahmet Kürşat AlbayrakLiterature20.7.2017 16:41:08Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
580MERÎNÎ HÜKÜMDARI EBÛ YÛSUF YAKUP EL-MANSÛR’UN ENDÜLÜS MÜSLÜMANLARINA OLAN DESTEĞİYrd. Doç. Dr. YASEMİN SARIHistory20.7.2017 19:10:03Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
581The Assessment of Kamal Pashazada’s Joseph and Zulaikha Mathnawi in the Context of the Qur’an Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞahinLiterature20.7.2017 19:25:25Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
587Otizmli Çocuklardaki Problem Davranışların Babaların Görüşleri Açısından İncelenmesi CANSU PARLAKEducational Sciences20.7.2017 21:41:56Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
592Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları Işığında Kıbrıs Sorunu ve Kosova’nın TanınmasıArş. Gör. Mustafa ErçakıcaLaw20.7.2017 23:06:55Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
594Consumer Fanaticism and Parasocial Interaction Doç. Dr. GÖZDE YILMAZCommunication sciences20.7.2017 23:36:43Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
595Müslümanların Yahudilik Eleştirisine Yahudi Filozof İbn Kemmûne'nin CevabıDoç. Dr. Ali Osman KurtTheology20.7.2017 23:37:11Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
596Müslümanların Yahudilik Eleştirisine Yahudi Filozof İbn Kemmûne'nin CevabıDoç. Dr. Ali Osman KurtTheology20.7.2017 23:37:36Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
597Koruyucu Ailelerin Uyum Sürecinde Başetme Durumlarının İncelenmesiYrd. Doç. Dr. Gülay Taşdemir YiğitoğluPsychology20.7.2017 23:38:56Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
598Koruyucu Ailelerin Uyum Sürecinde Başetme Durumlarının İncelenmesiYrd. Doç. Dr. Gülay Taşdemir YiğitoğluPsychology20.7.2017 23:39:08Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
599Koruyucu Ailelerin Uyum Sürecinde Başetme Durumlarının İncelenmesiYrd. Doç. Dr. Gülay Taşdemir YiğitoğluPsychology20.7.2017 23:39:38Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
602THE SOCIO-CULTURAL ANALYSIS OF RELIGIOUS KNOWLEDGE IN THE INHERITANCE SHARİNG OF AGRICULTURAL LANDSYrd. Doç. Dr. Bahset KARSLISociology20.7.2017 23:54:00Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
604MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN NOMOFOBİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: KIRIKHAN MYO ÖRNEĞİÖğr. Gör. Dr. Fidan HAKKARİEducational Sciences21.7.2017 00:26:54Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
605TELEVİZYON HABER-TARTIŞMA PROGRAMLARININ ENTELEKTÜEL BOYUTU VE TOPLUMDA YOL AÇTIĞI BİLGİ GEDİĞİYrd. Doç. Dr. Yalçın YılmazCommunication sciences21.7.2017 00:45:12Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
606A QUALITATIVE INVESTIGATION INTO PRONUNCIATION ANXIETY IN FOREIGN LANGUAGE CLASSROOMYrd. Doç. Dr. Oktay YAĞIZLinguistics21.7.2017 00:47:49Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
608Mehmed Celal’in “Sultan Mehmed-i Salis Yahut Fatih-i Şehir” Adlı EseriArş. Gör. Dr. Ramazan BÖLÜKLiterature21.7.2017 01:13:09Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
609SOMA MADEN KAZASINDAN SAĞ KURTULAN İŞÇİLERİN YAŞADIĞI PSİKOLOJİK SORUNLARArş. Gör. Güler DOYMAZ AYDINSocial Science21.7.2017 01:17:39Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
611BELGELER IŞIĞINDA OSMANLI EĞİTİMİNDE YENİ SİSTEM ARAYIŞLARIYrd. Doç. Dr. Hamit ErdoğanEducational Sciences21.7.2017 07:04:30Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
613Antecedents of Intention to Leave the Profession Among Turkish JournalistsDoç. Dr. GÖZDE YILMAZCommunication sciences21.7.2017 09:32:29Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
614Does tourists' perception of social distance towards the Southeast people change thanks to tourism?Yrd. Doç. Dr. Sedat ÇELİKSocial Science21.7.2017 09:43:00Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
618ÜÇ BOYUTLU BASKI TEKNOLOJİSİ VE BÜYÜK FİKİRLERArş. Gör. NAGİHAN GÜMÜŞ AKMANAnthropology21.7.2017 11:17:26Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
619الإمام السُّهَيلي المالِقِيُّ وتفسيرُهُ الْمَغمُوْرDoç. Dr. Fatma Asiye ŞenatTheology21.7.2017 11:28:46Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
621KIRSAL VE TOPLUMSAL KALKINMA YAKLAŞIMLARI VE BAŞARI KOŞULLARIDr. NAZLI HANDE CİNDEMİREconomy21.7.2017 12:18:46Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
622Dilekçe Hakkından Bilgi Edinme Hakkına Yönetimin Hesap VerebilirliğiArş. Gör. Dr. Nahide Işıl Çetinkaya İstikbalPolitical Science21.7.2017 12:20:53Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
623OKUL ÖNCESİ KURUMA DEVAM EDEN 60-72 AY ÇOCUKLARIN BAKIŞ AÇISI ALMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİDoç. Dr. Özlem KÖRÜKÇÜPsychology21.7.2017 12:21:06Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
624The Relationship Of Stress Coping Styles And Mental Symptom Levels In Prison ConvictsArş. Gör. Hüsamettin YazarPsychology21.7.2017 12:23:07Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
628ZİYA GÖKALP’İN TOPLUMCU AHLAK FELSEFESİDoç. Dr. Süleyman DoğanAnthropology21.7.2017 12:51:37Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
634ORYANTALİSTLERİN ENDÜLÜS ALANINDAKİ ÇALIŞMALARIYrd. Doç. Dr. İlhami AYRANCIHistory21.7.2017 14:29:08Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
638Çin ve Finlandiya Eğitimi Üzerine Sosyal Medya PaylaşımlarıYrd. Doç. Dr. Filiz ACAREducational Sciences21.7.2017 15:01:10Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
639An analysis of relationship between political participation and city in democratic theory Yrd. Doç. Eylem OzdemirPolitical Science21.7.2017 15:13:32Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
643الحج كتمثل مقصد الخلق في النشأة الأولى Prof. Dr. Erkan YARTheology21.7.2017 15:54:15Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
647FEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN ÖĞRENME BECERİLERİArş. Gör. Asiye BahtiyarEducational Sciences21.7.2017 16:16:29Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
651The Causality among Gross Domestic Product, Foreign Direct Investment and ExportYrd. Doç. Dr. Ömer DORUEconomy21.7.2017 16:38:11Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
653MÜZE EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ KAPSAMINDA KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ Sedef KurtEducational Sciences21.7.2017 16:50:41Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
664Curse or Blessing? A Re-examination of Natural Resources-Growth Nexus Doç. Dr. Taner TuranEconomy21.7.2017 17:44:55Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
665SOSYAL TEMSİL KURAMI BAĞLAMINDA KURUMSAL REKLAMLARIN İNCELENMESİ: ZİRAAT BANKASI ÖRNEĞİDr. SERDAL IŞIKTAŞCommunication sciences21.7.2017 17:45:14Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
667ENDÜLÜSTE ORTAYA ÇIKAN İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNİN İSLAM MEDENİYETİ İÇERİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİProf. Dr. Neslihan DURAKHistory21.7.2017 18:36:57Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
6691957 FETHİYE DEPREMİ VE BÖLGEYE ETKİLERİArş. Gör. Recep ArslanHistory21.7.2017 18:53:49Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
673KİŞİLERARASI İLİŞKİLERDE İLETİŞİMİ ETKİLEYEN BİR UNSUR OLARAK KOKUYrd. Doç. Dr. Emel YILMAZCommunication sciences21.7.2017 19:35:08Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
674ENDÜLÜS MÜSLÜMANLARININ OSMANLI TOPRAKLARINA GÖÇÜUzm. çiğdem KIRANŞANHistory21.7.2017 19:40:34Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
675İSLAM MEDENİYETİNDE TÜRKLERİN YERİ VE ÖNEMİProf. Dr. SALİM CÖHCEHistory21.7.2017 19:44:19Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
678MİMARİ TASARIM STÜDYOSUNDA BİR TEMSİLİYET ÖRNEĞİ: KARA KUTUYrd. Doç. Dr. SERAP DURMUŞ ÖZTÜRKPhilosophy21.7.2017 20:31:33Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
67919 NİSAN 2015 KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE GAZETELERDE YAYINLANAN SİYASAL REKLAMLAR ÜZERİNE BİR İNCELEMEYrd. Doç. Dr. Güven ARIKLICommunication sciences21.7.2017 20:43:04Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
684ANALYSIS OF FARMERS' RELIGIOUS-FINANCIAL BEHAVIOUR AND ATTITUDESYrd. Doç. Dr. Süleyman KARAMANSociology21.7.2017 21:38:36Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
688ATATÜRK DÖNEMİNDE TRABZON-TEBRİZ TRANSİT YOLU ÜZERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR (1923-1938)Doç. Dr. Zehra Aslan History21.7.2017 22:09:15Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
692YAZILI BASINDA AİLE İÇİ ŞİDDET VAKALARINI ANLATMADA KULLANILAN DİLİN “KANIKSATICI” ETKİLERİDoç. Dr. Fatma Asiye ŞenatCommunication sciences21.7.2017 22:24:09Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
697İBN ͑AṬİYYE VE ḲURTUBĪ’NİN TEFSİRLERİNDE HZ. NŪḤ KISSASI RİVAYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİÖğr. Gör. Dr. SEMA ÇELEMTheology21.7.2017 23:05:14Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
699ETİK YÖNELİM VE MESLEĞE YENİ BAŞLAYANLARIN ALGISININ HAKSIZ REKABET DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ: MUHASEBECİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMAProf. Dr. Gökhan ÖzerBusiness Administration21.7.2017 23:10:07Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
707ENVIRONMENTAL ETHICS : “KEDİLER” BY SAMİ PAŞAZADE SEZAİDr. Serpil TunçerLiterature22.7.2017 01:30:37Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
712TÜRK MODERNLEŞMESİNİN SOSYAL YAPI ve SINIFLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE YÖNELİK EREKLERİ İLE AMAÇLANANLAR ve ORTAYA ÇIKAN SONUÇLARA İÇERDEN ve DIŞARDAN BAKIŞLARYrd. Doç. Dr. Sumeyya Akyol KahveciSociology22.7.2017 15:19:41Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
713Yerel OmbudsmanlıkÖğr. Gör. Serkan GÜNDOĞDUPolitical Science22.7.2017 19:52:46Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
716CHRISTIANITY’S APPROACH TO THE NOTION OF CHOSENNESSYrd. Doç. Dr. Muhammet YeşilyurtTheology22.7.2017 23:56:06Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
718Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Sözleşmeli Öğretmenliğe İlişkin GörüşleriProf. Dr. Esergül BalcıEducational Sciences23.7.2017 12:58:20Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
726Endülüslü Bir Müfessir ve Siyer Şerhi: Abdurrahmân es-Süheylî’nin Müfessir Kişiliği ve “er-Ravzü’l-Ünüf” İsimli Eserinin Tefsir İlmi Açısından TahliliYrd. Doç. Dr. Ferihan ÖZMENTheology24.7.2017 04:16:04Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
727PARİS’TE BİR TÜRK VE ŞARK’IN SERÇESİ ROMANLARINDA BATI TECRÜBESİYrd. Doç. Dr. Hülya ÜRKMEZLiterature24.7.2017 11:12:06Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
728Çalışan Destek Programları ve Psikolojik İyilik Hali İlişkisiArş. Gör. Umut DenizliBusiness Administration24.7.2017 12:36:12Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
729Müdeccen Sanat’ta (Endülüs’ten kalan sanatkârların etkisiyle yapılan mimarlık eserlerinde ) Estetik KaynaşmaDoç. Dr. Mustafa YıldırımTheology24.7.2017 16:41:38Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
730İnsani Gelişme Endeksi;Türkiye Örneği Esra AkgünEconomy24.7.2017 19:21:56Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
731Eylem Öncesi Tasarımlara Dair Durkheim ve Weber’in Kuramsal Öngörülerinin Karşılaştırmalı Bir DeğerlendirmesiArş. Gör. Gonca Dedemoğlu Sociology25.7.2017 11:13:37Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
732A NEW DIMENSION IN THE CONCEPT OF WORKPLACE: ELECTRONIC WORKPLACE AND TAXATIONArş. Gör. muhammed çelikEconomy25.7.2017 11:30:24Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
733İbn-i Arabî’nin Türk Edebiyatına Tesiri: Selahaddin-i Uşşâki’nin İbn-i Arabî Medhiyesi ÖrneğiDoç. Dr. Hikmet ATİKLiterature25.7.2017 14:52:41Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
738Kuveykırlar Ve Rusya’daki FaaliyetleriArş. Gör. Rukiye Aysun İnanTheology25.7.2017 16:38:36Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
740İbn Hazm'ın Taklide BakışıArş. Gör. ayşegül yurdusevenTheology25.7.2017 16:39:58Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
741İSTANBUL’UN KÜRESEL FİNANS MERKEZİ OLABİLME POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Doç. Dr. TAHSİN KARABULUTEconomy25.7.2017 16:48:01Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
744Öğrenme Öğretme Sürecinde Kullanılabilecek Anlık Ölçme Araçları Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Kuyumcu VardarEducational Sciences25.7.2017 17:32:09Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
746Moğol Kağanı Olcaytu Han'ın Mardin Müzesinde Bulunan Bir Sikkesinde Şia PropagandasıYrd. Doç. Dr. Ramazan UykurHistory25.7.2017 18:46:12Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
747Okul Performans Kriterlerinin Belirlenmesi AHMET GÖÇENEducational Sciences26.7.2017 08:00:39Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
751ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE BAKIŞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA; SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİYrd. Doç. Dr. Mustafa İnceCommunication sciences26.7.2017 13:51:02Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
752ULUSAL GAZETELER 15 TEMMUZ'U NASIL GÖRDÜ?Yrd. Doç. Dr. Mustafa İnceCommunication sciences26.7.2017 14:18:45Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
753 EŞİK BEKÇİLERİNİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TURİSTLERİN DESTİNASYON SEÇİMİNE ETKİSİ: OUTGOİNG ÖRNEĞİYrd. Doç. Dr. GÜL NİHAN GÜVEN YEŞİLDAĞCommunication sciences26.7.2017 14:20:41Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
754Öğretim Elemanlarının Sınıf İçinde Karşılaştıkları İstenmeyen DavranışlarYrd. Doç. Dr. Ahmet SapancıEducational Sciences26.7.2017 14:34:03Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
755Gelenek, Din, Bilim ve İdeolojinin Otoritesi Ekseninde Doğruluğun Oluşumu ve Bireyler Arasında FarklılaşmasıArş. Gör. Emine AkçelikSociology26.7.2017 15:06:19Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
756ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE "KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI" YANSIMALARIArş. Gör. ELİF BAYDEMİRLaw26.7.2017 16:30:23Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
758MİRAS HUKUKUYLA İLGİLİ BAĞLAMA KURALLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMASIArş. Gör. VİLDAN SEZİŞLİLaw26.7.2017 19:03:56Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
760SOSYAL BİLGİLER, SINIF VE İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA YAKLAŞIMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİArş. Gör. Görkem AvcıEducational Sciences26.7.2017 21:19:18Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
762KATILIM BANKALARININ REEL EKONOMİYE KATKILARININ ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİDoç. Dr. TAHSİN KARABULUTEconomy26.7.2017 23:15:17Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
765Kurumsal İtibarın İnsan Kaynaklarına EtkisiArş. Gör. Umut DenizliBusiness Administration27.7.2017 02:12:06Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
766THE EFFECTS OF INCENTIVES IN RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS ON PUBLIC FINANCIAL BALANCE / YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINDA VERİLEN TEŞVİKLERİN KAMU MALİ DENGESİNE ETKİLERİArş. Gör. Hakan AKAREconomy27.7.2017 10:38:17Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
768FOREIGN AID TO SUPPORT(PREVENT) DEVELOPMENT / KALKIN(AMA)MADA DIŞ YARDIMLARIN YERİArş. Gör. Hakan AKAREconomy27.7.2017 10:42:39Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
769Otherness and Restoration of Self in Toni Morrison's BelovedOkt. Gökçenaz GayretLiterature27.7.2017 11:22:05Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
771THE EFFECT OF POLITICAL STABILITY ON TURKISH ECONOMYArş. Gör. Dr. OĞUZHAN KODALAKBusiness Administration27.7.2017 12:26:14Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
772Terörizmin Finansal Piyasalara Etkileri: Türkiye Turizm Sektörü Üzerine Bir AraştırmaArş. Gör. Dr. OĞUZHAN KODALAKBusiness Administration27.7.2017 12:30:23Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
773SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARINDA YER ALAN YÖNTEM VE TEKNİKLERİN ÖĞRETİM PROGRAMI VE UYGULANMASI AÇISINDAN İNCELENMESİArş. Gör. AHMET DURMAZEducational Sciences27.7.2017 13:22:20Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
775YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ A1 SEVİYESİ DERS KİTAPLARINDA YER ALAN GÖRSELLERİN METİNSEL BÜTÜNLÜK VE KÜLTÜR AKTARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİArş. Gör. Çiğdem YALÇINEducational Sciences27.7.2017 13:33:24Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
776التحولات الاجتماعية في البصرةفي القرن الأول الهجري/السابع الميلاديProf. Dr. عبد الحكيم الكعبي الكعبيAnthropology27.7.2017 17:34:15Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
777SİYASİ TARAFGİRLİKTEN TANRISALLAŞTIRMAYA AŞIRI Şİİ GÖRÜŞLERİN GELİŞİM SÜRECİYrd. Doç. Dr. Aytekin ŞenzeybekTheology27.7.2017 18:07:04Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
778YENİ AKROPOL MÜZESİ İÇİN BİR OKUMA ÖNERİSİYrd. Doç. Dr. SERAP DURMUŞ ÖZTÜRKHistory27.7.2017 18:42:48Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
779Marka İmajı, Kurumsal İtibar, Kalite Algısı ve Müşteri Sadakati Arasındaki İlişki: Sağlık Sektöründe Bir İnceleme Yrd. Doç. Dr. taner sığındıBusiness Administration27.7.2017 19:04:30Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
782İRANLILARA AİT MATBAADA BASILAN “FERYAD-I İSTİBDAD” VE II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİYLE ALÂKASIOkt. ÖMRÜM IŞIKAY GÜRBÜZLiterature28.7.2017 02:04:47Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
785İDARENİN EKONOMİ ALANINDAKİ İŞLEM VE EYLEMLERİ NEDENİYLE SORUMLULUĞUYrd. Doç. Dr. Özlem ArmağanLaw28.7.2017 11:27:46Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
786FSEK KANUNU UYGULAMALARI VE TASARI İLE GETİRİLMESİ PLANLANAN DEĞİŞİKLİKLERYrd. Doç. Dr. Özlem ArmağanLaw28.7.2017 11:29:30Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
787Devlet Adamının Gücü: Machiavelli’de Mutlak LiderYrd. Doç. Dr. Ahmet Umut HacıfevzioğluPhilosophy28.7.2017 11:39:54Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
789The Problems of The Western-based World History Studies: In the case of the Ottoman EmpireYrd. Doç. Dr. nurşen gökHistory28.7.2017 11:48:06Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
790ENDÜLÜS İSLAM KÜLTÜR COĞRAFYASINDAN İLHAM ALAN YAHUDİ DİN BİLGİNLERİYrd. Doç. Dr. AHMET ARASTheology28.7.2017 12:18:08Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
795HELAL GIDA İLE BESLENMEDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN GIDA KATKI MADDELERİArş. Gör. Elif Şeyma USLUBusiness Administration28.7.2017 15:28:46Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
796GÖÇ EDEN ÇOCUKLARIN OKULLARDA KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERYrd. Doç. Dr. Selçuk KIRTEPESocial Science28.7.2017 15:30:22Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
799Gazneliler’de Tefsir Faaliyetleri: Gazneli Bazı Müfessirler ve Eserleri Yrd. Doç. Dr. Ferihan ÖZMENTheology28.7.2017 16:18:52Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
801Comparative Analysis of Tourism Sectors of Turkey and SpainYrd. Doç. Dr. Ömer DORUEconomy28.7.2017 16:50:30Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
802FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK ETİĞİ HAKKINDAKİ BİLİŞSEL DÜZEYLERİYrd. Doç. Dr. Figen DURKAYAEducational Sciences28.7.2017 16:54:15Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
805CİNSİYETSİZLEŞTİRMENİN İKTİSADİ KARARLARA ETKİSİYrd. Doç. Dr. YEŞİM KUBAREconomy28.7.2017 18:05:12Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
808HAZIRLIKLI VE HAZIRLIKSIZ KONUŞMA DURUMLARINDA AKICISIZLIK ÜRETİMİ: PSİKODİLBİLİMSEL BİR İNCELEMEDr. Ayşe AltıparmakLinguistics28.7.2017 19:32:40Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
809ANADİLİ TÜRKÇE OLAN KONUŞMACILARIN TEREDDÜT TÜRÜ KONUŞMA AKICISIZLIKLARININ PSİKODİLBİLİMSEL İNCELEMESİDr. Ayşe AltıparmakLinguistics28.7.2017 19:35:11Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
810TURİZM İŞLETMELERİNDE EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KRİZLER: KRİZLERE KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLERDoç. Dr. HÜSEYİN ÇETİNBusiness Administration28.7.2017 19:41:49Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
811ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ VE REKABETÇİ ÇEVREDEKİ DEĞİŞİMİN, YÖNETİM MUHASEBESİ UYGULAMALARINA ETKİSİ: BIST’TA İŞLEM GÖREN İMALAT İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMADoç. Dr. HÜSEYİN ÇETİNBusiness Administration28.7.2017 19:45:56Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
813İKTİSAT/İŞLETME/MALİYE FORMASYON GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMEN OLMAK İSTEMELERİNİN ALTINDA YATAN NEDENLERİN ARAŞTIRILMASIYrd. Doç. Dr. Figen DURKAYAEducational Sciences28.7.2017 21:24:45Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
815İbn Haldun’un “Mukaddime”’si bağlamında Hadis Tahlil ve Tevil YöntemleriDr. bahattin akbaşTheology29.7.2017 00:05:21Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
816Lise Öğrencilerinde Siber Zorbalık ve Okul TükenmişliğiDoç. Dr. Niyazi ÖzerEducational Sciences29.7.2017 00:45:11Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
819CITTASLOW HAREKETİNİN GERÇEKLEŞTİĞİ DESTİNASYONLARDA YEREL HALKIN TURİZME YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA : AKYAKA ÖRNEĞİYrd. Doç. Dr. GÜL NİHAN GÜVEN YEŞİLDAĞBusiness Administration29.7.2017 08:37:49Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
820Turistlerin Tolerans Düzeyleri ve Algıladıkları Destinasyon Memnuniyeti Arasındaki İlişkiYrd. Doç. Dr. Sedat ÇELİKSocial Science29.7.2017 09:19:51Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
822Türkiye’de Faaliyet Göstermekte Olan Katılım Bankalarında Kurumsal Yönetim ve Performans İlişkisiProf. Dr. Raif ParlakkayaBusiness Administration29.7.2017 11:45:31Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
823TÜRKİYE YAZILI BASININDA MÜLTECİLER TEMSİLİ ÜZERİNE BİR ANALİZ DEĞERLENDİRMESİDr. SERDAL IŞIKTAŞCommunication sciences29.7.2017 15:25:35Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
824KKTC’DE İLK ÖZEL TELEVİZYON: ÖZEL TELEVİZYONUN YAZILI BASINA İLİŞKİN İNCELEMEYrd. Doç. Dr. Güven ARIKLICommunication sciences29.7.2017 15:28:24Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
827Tefsir/Yorum Coğrafya İlişkisiYrd. Doç. Dr. Ahmet KüçüklSociology29.7.2017 17:15:13Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
830An Ethical Problem in Psychological Counseling and Guidance: DiscriminationDoç. Dr. Şahin KapıkıranEducational Sciences29.7.2017 19:22:43Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
831CONSUMERS’ INTENTION TO USE IoT PRODUCTS: THE CASE OF SMART HOME DEVICESProf. Dr. Aslıhan NasırBusiness Administration29.7.2017 20:55:16Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
834Lise Öğrencilerinin Akademik Başarısı Üzerinde Bazı Değişkenlerin RolüDoç. Dr. Şahin KapıkıranEducational Sciences29.7.2017 22:25:42Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
835İbn Arabi'de İnsanın Değeri ve Ahlâkî Mahiyeti FAİK AYTEMİZTheology29.7.2017 23:16:56Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
836Tasavvufî tarikatların teşekkül dönemi: İbrahim ed-Desûkî ve tarikatının intişarıArş. Gör. Ayşe VarışlısoyTheology29.7.2017 23:29:41Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
838ADNAN MENDERES’İN İSPANYA ZİYARETİ VE “TÜRKİYE-İSPANYA DOSTLUK ANTLAŞMASI” (15-19 NİSAN 1959)Dr. Beral AlacıHistory29.7.2017 23:37:59Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
846Cumhuriyet’in İlk Yıllarında İlköğretim Müfredatlarında Tarih Dersleri (1922-1936)Yrd. Doç. Dr. Hayrünisa AlpHistory31.7.2017 13:56:40Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
851Investigation of Teacher Candidates’ Curriculum Design PreferencesArş. Gör. Emin Tamer YenenEducational Sciences1.8.2017 13:03:57Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
852Türkiye'de Tarımsal Destekleme Politikaları ve İç Göç İlişkisiDoç. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜEconomy1.8.2017 15:07:26Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
857İBN BÂCCE FELSEFESİNİN PSİKOSOSYAL BAĞLANTILARI ÜZERİNE BİR İNCELEMEArş. Gör. Esra KodalPhilosophy2.8.2017 01:07:35Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
858TEACHER CANDIDATES’ OPINIONS ON IDEAL EDUCATION ENVIRONMENTArş. Gör. Emin Tamer YenenEducational Sciences2.8.2017 12:07:10Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
861OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ETKİNLİKLERDE YÖRESEL ÇOCUK OYUNLARINA YER VERME DURUMLARIYrd. Doç. Dr. 18063 bolatEducational Sciences2.8.2017 15:47:30Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
863DETERMINATION OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS’ EFFICACY BELIEFS TOWARDS MORAL EDUCATIONYrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin KILINÇEducational Sciences3.8.2017 11:35:12Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
870İbna Haldun’a Göre Fanatizm, Gruplaşma ve ÇatışmaProf. Dr. Hacı DuranSociology6.8.2017 12:20:54Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
871TÜRK VE İSPANYOL MUTFAK KÜLTÜRÜ ARASINDAKİ BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMAÖğr. Gör. SUAT AKYÜREKSocial Science6.8.2017 15:33:32Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
873MİZAH GAZETELERİ KARAGÖZ VE AKBABA’NIN PENCERESİNDEN LOZAN BARIŞ KONFERANSI Okt. Betül YazganHistory6.8.2017 19:42:57Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
876Safranbolu Örneğinde Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinin Etnobotanik ÖzellikleriProf. Dr. mücahit coşkunGeography7.8.2017 00:30:17Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
877Safranbolu’da Tarımsal Ormancılık Ve Gıda Ormanı Uygulama Önerisi: Menengiç (Pistacia terebinthus) Bitkisine Antep Fıstığı AşılamaProf. Dr. mücahit coşkunGeography7.8.2017 00:33:05Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
878Türkiye’nin Dış Ticaretinde Tıbbi Ve Aromatik BitkilerArş. Gör. Sevda CoşkunGeography7.8.2017 00:35:56Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
879HİKÂYELER YOLUYLA ATASÖZÜ VE DEYİM ÖĞRETİMİDr. Yasemin AtagülEducational Sciences7.8.2017 12:25:32Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
880YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OKUMA BECERİSİNİN GELİŞİMİNDE OKUMA KAYGISI BİR ENGEL Mİ?Dr. Yasemin AtagülEducational Sciences7.8.2017 12:29:01Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
881EXPENDITURES OF RESEARCH DEVELOPMENT EFFECTS ON FINANCIAL PERFORMANCE: AN INVESTIGATION IN CHEMISTRY, PETROLEUM, RUBBER AND PLASTIC SECTORSYrd. Doç. Dr. Mehmet AYTEKİNBusiness Administration7.8.2017 17:49:47Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
882ADIYAMAN TURİZM POTANSİYELİ ve İSTİHDAMINA YÖNELİK SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİN ALGILARININ ANALİZİYrd. Doç. Dr. Mehmet AYTEKİNBusiness Administration7.8.2017 18:58:55Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
883İLAHİYAT FAKÜLTESİ MEZUNLARININ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROLARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİYrd. Doç. Dr. Salih AYBEYTheology7.8.2017 22:21:42Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
884Tanzimat Öncesi ve Sonrası Osmanlı'da Şurût İlmi'nin Tarihî GelişimiArş. Gör. Ayşe AktaşLaw7.8.2017 23:43:35Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
888Şehnâme’de Pers Hükümdarların Özellikleri Doç. Dr. Sibel ÜST ERDEMLiterature10.8.2017 02:27:56Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
889FRANSIZ RESSAM ALEXANDRE BİDA’NIN RESİMLERİNDE ORYANTALİST İZLENİMLERYrd. Doç. Dr. Eylem GüzelAnthropology10.8.2017 13:00:53Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
891 XVIII. Yüzyıl, Levnî “ Surnâme” Minyatürlerinde Görülen Müzik Aletleri *Prof. Dr. Ayşe ÜstünHistory11.8.2017 17:31:24Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
894İBN TEYMİYYENİN TASAFFUFA BAKIŞI VE HERMETİZME KARŞI MÜCADELESİ /IBN TEYMIYAH’S OUTLOOK on SUFISM and HIS STRUGGLE Against HERMETISMProf. Dr. ibrahim coşkunTheology14.8.2017 22:41:25Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
896ŞEHZADE KORKUT VE HAMİLİĞİProf. Dr. Filiz KILIÇLiterature15.8.2017 00:56:10Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
897ETİK YÖNELİM VE MESLEĞE YENİ BAŞLAYANLARIN ALGISININ HAKSIZ REKABET DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ: MUHASEBECİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMAProf. Dr. Gökhan ÖzerBusiness Administration16.8.2017 14:04:18Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
899Öğrencilerin Üniversite tercihinde Sosyal Medyanın Yeri Üzerine Bir AraştırmaÖğr. Gör. KEVSER ŞAHİNBAŞCommunication sciences16.8.2017 18:58:21Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
905Cultural and Religious Opportunities of Turkey in the Middle East in the Context of GlobalizationDoç. Dr. Özcan GüngörSociology18.8.2017 14:23:16Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
909Ottoman Miniature Art in Ottoman EraArş. Gör. Mustafa Yasin BaşçetinLiterature21.8.2017 18:40:15Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
910Son Devir Osmanlı Hukukçusu Ali Haydar Efendi'nin Şurût İlmine Dair Eserlerinin TahliliArş. Gör. Ayşe AktaşLaw21.8.2017 20:11:33Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
912NECİP FAZIL’IN ‘BİR ADAM YARATMAK’ ADLI TİYATRO ESERİ ÜZERİNE BİR İNCELEMEYrd. Doç. Dr. Veysel ŞahinLiterature23.8.2017 06:52:46Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
914تجربة البنك الإسلامي للتنمية في دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاءDr. salim moualdiEconomy23.8.2017 17:47:06Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
916The Issue of the Createdness of Qur’ānYrd. Doç. Dr. Mehmet Ata AzTheology24.8.2017 07:30:56Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
917Miniature Art in Ottoman EraArş. Gör. Mustafa Yasin BaşçetinLiterature24.8.2017 22:51:44Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi
919Aşk İzleği Çerçevesinde Sadık Yalsızuçanlar’ın Öykülerine Bir BakışOkt. aykut çelikLiterature24.8.2017 23:03:41Accepted for oral presentation/Sunum için Kabul Edildi

AnnouncementsUser Login
E-Mail:
Password:
 
Forgot Password
New Author
USOS Kongre